Integrerat inventeringssystem

CDD Vault ELN Inventory System-animation

CDD Vault är ett integrerat inventeringssystem för dina föreningar och reagens. Håll dig informerad om den aktuella statusen för ditt lager, vare sig det är internt eller delas externt.

Debitera

inv-debitera

Tilldela resurser individuellt eller samtidigt inifrån CDD Vault. Det återstående beloppet för varje parti beräknas automatiskt.

Spåra

inv-track

Fånga sammansatta detaljer som kemist, leverantör, datum, renhet, plats och till och med analytiska datafiler. Undvik flaskhalsar och förbeställningsföreningar innan de tar slut.

Lokalisera

inv-lokalisera

Hitta enkelt var dina föreningar och reagens lagras eller se vem som senast kollade in dem.

Streckkod

inv-streckkod

Spåra ditt lager mycket mer effektivt med streckkoder. CDD Vault tilldelar unika alfanumeriska strängar och hämtar enkelt en eller många resurser från en enda sökning.

GARRETT MORASKI

Montana State University

“Det är ett måste! CDD är ett 21-århundradesverktyg och har potentialen att inte bara ändra läkemedelsupptäckt av orphan sjukdomar utan om inokuleras med tillräckligt med data kommer alla läkemedelsupptäckter att gynnas. ”