CDD Attending Life Science Zurich Impact, 3 februari 2020

CDD deltar i Life Science Zurich Impact

3 februari • Zürich, Schweiz

Technoparkstrasse 1
8005 Zürich, Schweiz

Life Science Zurich Impact kommer att ta itu med de möjligheter och utmaningar som "Cause of Health" -metoden kommer att erbjuda ur en etisk, forsknings-, kommersiell och hälso- och sjukvårdssynpunkt. Högtalare från akademia, kliniker och industri kommer att presentera studier om kontroll av patogener, näring, hälsosamt åldrande, folkhälsa och digital hälsa, hälso- och sjukvård och artificiell intelligens, och de kommer att införa nya terapier.

Vänligen kontakta CDD: er Dimitris Tsionos om du kommer att delta i konferensen och är intresserad av att förbättra ditt forskningsinformatikarbetsflöde.

Life Science Zurich Impact