CDD VAULT från Collaborative Drug Discovery är en enkel och 100% säker datahanteringsplattform värd genom ett intuitivt webbgränssnitt

CDD Vault hjälper ditt projektgrupp att hantera, analysera och presentera kemiska strukturer, biologiska analyser och andra vetenskapliga data.

edited-mac

CDD VAULT från Collaborative Drug Discovery är en enkel och 100% säker datahanteringsplattform värd genom ett intuitivt webbgränssnitt

edited-mac

CDD Vault hjälper ditt projektgrupp att hantera, analysera och presentera kemiska strukturer, biologiska analyser och andra vetenskapliga data.